Betaalbare hulp in begrijpelijke taal!

    

Ervaringen

  • Huur /dwangsommen; Voor defensie-medewerkers was er conflict over het huurplafond van hun huurwoning. Met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de hand hebben deze medewerkers middels de juridische kennis en ondersteuning van Juridisch Adviesbureau Noord een nabetaling ontvangen van het Ministerie van Defensie. Tevens heeft dit ministerie een aantal medewerkers dwangsommen moeten uitbetalen.
  • Arbeidsrecht; dit betreffen geschillen tussen werknemer en werkgever met een arbeidsconflict en/of zieke werknemers. Zowel de werknemers als werkgevers heeft Juridisch Adviesbureau Noord bijgestaan wat zonder langdurige en dure procedures resulteerde in een oplossing naar tevredenheid voor beide partijen. 
  • Vordering / schulden; betreft geschillen met dubieuze deurwaarders. Hierin werden mijn cliënten waaronder ook bedrijven, (grote) bedragen onterecht in rekening gebracht. Soms was een schrijven van Juridisch Adviesbureau Noord voldoende en in andere geschillen werden mijn cliënten in het gelijk gesteld door de rechter. De tegenpartij werd daarbij veroordeeld in de kosten.  
  • Belastingdienst; te veel betaalde inkomstenbelasting. Failliete werkgever deed alsof loon tijdig werd uitbetaald. Dit was niet het geval. Hierdoor moest cliënt belasting betalen over loon wat hij (nog) niet heeft gehad. Door de zaak samen met Juridisch Adviesbureau Noord aanhangig te maken bij de rechtbank werd de Belastingdienst gedwongen tot een oplossing te komen naar tevredenheid van mijn cliënt. 
  • Gemeente; betreft geschillen over bestemmingsplannen, leges en boetes die mijn cliënten werden opgelegd. In sommige zaken werd door Juridisch Adviesbureau Noord de bewaar- en/of beroepsprocedure gevoerd en in andere zaken alleen besproken. Juridisch Adviesbureau Noord is namelijk eerlijk over uw kansen en probeert onnodig procederen te voorkomen.
  • Consumenten; Wanneer een aankoop niet goed blijkt te zijn alsnog het juiste product te krijgen en anders uw geld terug. 
  • Algemeen; Oplossen van een burenruzie over bladafval.  
  • In een aantal zaken heeft Juridisch Adviesbureau Noord het advies gegeven over stappen die zelf ondernomen konden worden, zoals op weg helpen richting een geschillencommissie.