Het juridisch loket van het Noorden

U heeft geen dure advocaat nodig om uw gelijk te krijgen!               

Welkom op de website van Juridisch Adviesbureau Noord

Uw juridisch loket van het Noorden. Wij helpen u niet alleen met problemen maar kunnen ook oordelen of u aangevraagd heeft waar u recht op zou kunnen hebben. Wij geven u informatie en advies over wet- en regelgeving en kunnen u helpen bij het schrijven van bezwaarschriften, klachtbrieven, bemiddeling, verzoekschriften, ingebrekestellingen, dagvaarding en dergelijke.   

Juridisch adviesbureau Noord is er voor particulieren en (kleine) ondernemers. Het bureau kan u bijstaan in tal van procedures.

Juridisch Adviesbureau Noord levert verschillende juridische diensten. Zo kunnen wij u onder meer van advies (en zo nodig bijstand) voorzien in: 

 • participatiewet 
 • Wmo-zaken
 • geschillen met overheidsinstellingen: Gemeenten, Sociale verzekeringsbank, DUO, Belastingdienst, Rdw....
 • huurzaken
 • arbeidszaken
 • bestuursrechtelijke zaken
 • kantonzaken
 • incassowerkzaamheden
 • vorderingen tot een bedrag van €25.000
 • vertegenwoordiging ter terechtzitting
 • strafzaken bij de kantonrechter
 • hulp bij het aanvragen van toeslagen en kinderbijslag

Maar ook kunnen wij schriftelijke bescheiden voor u opstellen. Denkt u hierbij aan:

 • brieven (ontslagbrief, ingebrekestelling, etc.)
 • stukken voor de rechtbank (dagvaarding of verzoekschrift, bezwaarschrift, verweerschrift, repliek/dupliek of algemene voorwaarden)

Staat het advies wat u nodig heeft er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Wij kunnen tegen elke beslissing van de overheid een bezwaarschrift voor u opstellen met uitzondering van besluiten van UWV en de gemeente Aa en Hunze. Dit in verband met werkzaamheden als jurist bij UWV en als raadslid bij de gemeente Aa en Hunze.