"U heeft geen dure advocaat nodig om uw gelijk te krijgen"

 e                                                                                    Eerste gesprek altijd vrijblijvend

Wat kunnen wij voor u doen?

Juridisch Adviesbureau Noord levert verschillende juridische diensten. Zo kunnen wij u onder meer van advies (en zo nodig bijstand) voorzien in: 

  • huurzaken
  • arbeidszaken
  • kantonzaken
  • incassowerkzaamheden
  • vorderingen tot een bedrag van €25.000
  • vertegenwoordiging ter terechtzitting
  • strafzaken bij de kantonrechter
  • hulp bij het aanvragen van toeslagen en kinderbijslag

Maar ook kunnen wij schriftelijke bescheiden voor u opstellen. Denkt u hierbij aan:

  • brieven (ontslagbrief, ingebrekestelling, etc.)
  • stukken voor de rechtbank (dagvaarding of verzoekschrift, bezwaarschrift, verweerschrift, repliek/dupliek of algemene voorwaarden)

Staat het advies wat u nodig heeft er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Wij kunnen tegen elke beslissing van de overheid een bezwaarschrift voor u opstellen met uitzondering van besluiten van UWV. Dit in verband met werkzaamheden als jurist bij UWV.