Het juridisch loket van het Noorden

U heeft geen dure advocaat nodig om uw gelijk te krijgen!               

Wat kunnen wij voor u doen?

Juridisch Adviesbureau Noord levert verschillende juridische diensten. Zo kunnen wij u onder meer van advies (en zo nodig bijstand) voorzien in: 

  • huurzaken
  • arbeidszaken
  • kantonzaken
  • incassowerkzaamheden
  • vorderingen tot een bedrag van €25.000
  • vertegenwoordiging ter terechtzitting
  • strafzaken bij de kantonrechter
  • hulp bij het aanvragen van toeslagen en kinderbijslag

Maar ook kunnen wij schriftelijke bescheiden voor u opstellen. Denkt u hierbij aan:

  • brieven (ontslagbrief, ingebrekestelling, etc.)
  • stukken voor de rechtbank (dagvaarding of verzoekschrift, bezwaarschrift, verweerschrift, repliek/dupliek of algemene voorwaarden)

Staat het advies wat u nodig heeft er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

U heeft de mogelijkheid om ons in te huren voor (tijdelijke) ondersteuning.

Wij kunnen tegen elke beslissing van de overheid een bezwaarschrift voor u opstellen met uitzondering van besluiten van UWV en de gemeente Aa en Hunze. Dit in verband met werkzaamheden als jurist bij UWV en als raadslid bij de gemeente Aa en Hunze.